Home / Công tác hiến mô, hiến tạng, hiến máu / THỊ XÃ KINH MÔN PHẤN ĐẤU VẬN ĐỘNG, TIẾP NHẬN 1000 ĐƠN VỊ MÁU TRỞ LÊN TRONG NĂM 2020

THỊ XÃ KINH MÔN PHẤN ĐẤU VẬN ĐỘNG, TIẾP NHẬN 1000 ĐƠN VỊ MÁU TRỞ LÊN TRONG NĂM 2020

Hiến máu tình nguyện là nghĩa cử cao đẹp của con người, mang đến sự sống, niềm hy vọng cho những bệnh nhân cần truyền máu, để thoát khỏi lưỡi hái của tử thần. Từ ý nghĩa đó, trong những năm qua, phong trào hiến máu tình nguyện ở thị xã Kinh Môn luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị, trường học và các đoàn thể, tổ chức xã hội; thể hiện ý nghĩa nhân văn, lòng nhân ái “thương người như thể thương thân”, những giọt máu cho đi đã cứu được nhiều sinh mạng trong cơn nguy kịch, đặc biệt là những bệnh nhân nghèo đang cần máu để điều trị.

Để nâng cao hiệu quả phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn, Ban vận động hiến máu tình nguyện thị xã Kinh Môn đã xây dựng kế hoạch, triển khai nhiều hoạt động thiết thực, tuyên truyền về vai trò, ý nghĩa phong trào hiến máu tình nguyện tới toàn thể các tầng lớp nhân dân. Cùng với đó, làm tốt công tác tôn vinh, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyện… nhờ vậy, đã thu nhiều kết quả tích cực, phong trào hiến máu tình nguyện đã lan tỏa rộng khắp tới các địa phương, phát triển ngày một mạnh mẽ. Điều đáng ghi nhận trong phong trào hiến máu tình nguyện ở thị xã là nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng và tính nhân văn trong phong trào Hiến máu tình nguyện của cán bộ, công nhân viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân ngày càng được nâng lên, đặc biệt tỷ lệ người hiến máu nhắc lại càng ngày càng cao. Nhờ đó, nhiều năm liền, thị xã Kinh Môn là địa phương luôn hoàn thành và vượt mức chỉ tiêu trên giao. Năm 2019, thị xã có 1.700 lượt cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên, hội viên và người dân trên địa bàn thị xã tham gia hiến tặng máu, tiếp nhận 1.553 đơn vị máu, vượt chỉ tiêu trên giao 903 đơn vị máu.

Để ngày hội Hiến máu tình nguyện năm nay đạt kết quả cao, huy động đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, Ban chỉ đạo Hiến máu thị xã triển khai kế hoạch tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện năm 2020, đề ra nhiệm vụ và giải pháp cụ thể, trong đó chú trọng công tác tuyên truyền mục đích ý nghĩa cao cả, nhân đạo của việc hiến máu cứu người, đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban chỉ đạo để triển khai thực hiện đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu hiến máu tình nguyện năm 2020.

Với thông điệp “Hiến giọt máu đào – Trao đời sự sống”, năm 2020, toàn thị xã phấn đấu: Vận động và tiếp nhận 1000 đơn vị máu trở lên; 60% số người hiến máu tình nguyện trong năm 2020 là người hiến máu nhắc lại; huy động ít nhất 100 người đăng ký sẵn sàng hiến máu trong các trường hợp khẩn cấp và 1000 tình nguyện viên dự bị hiến máu tình nguyện.

Theo kế hoạch, ngày hội hiến máu tình nguyện “Kinh Môn ngàn trái tim vàng” năm nay sẽ diễn ra vào 2 đợt:

Đợt 1: Tổ chức Ngày hội hiến máu của các xã, phường trong thị xã từ ngày 3/8 đến ngày 6/8/2020, cụ thể: Ngày 3/8/2020 tại khu Tam Lưu. Ngày 4/8/2020 tại khu Nhị Chiểu. Ngày 5/8/2020 tại khu Bắc An Phụ. Ngày 6/8/2020 tại khu Nam An Phụ.

Đợt 2: Hiến máu tình nguyện ngành giáo dục vào ngày 11/10/2020 (ngày chủ nhật)./.

Nguyễn Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *