Home / Uncategorized / HƯỞNG ỨNG CUỘC THI “TÌM HIỂU PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN”

HƯỞNG ỨNG CUỘC THI “TÌM HIỂU PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN”

               

Kính gửi: Hội Chữ thập đỏ các huyện, thành phố.

Thực hiện Công văn số 587/STP-PBGDPL, ngày 22 tháng 5 năm 2019 của Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương về việc Hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” năm 2019.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh đề nghị Hội Chữ thập đỏ các huyện, thành phố căn cứ Công văn số 587 của Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương (gửi kèm) triển khai, tổ chức thực hiện cho phù hợp với điều kiện của đơn vị./.

TẢI CÔNG VĂN SỐ 587 VỀ TẠI ĐÂYhttp://hoichuthapdohaiduong.com/wp-content/uploads/2019/06/IMG_20190603_0001.pdf

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *