Home / Công tác trợ giúp nhân đạo

Công tác trợ giúp nhân đạo

LAN TOẢ HOẠT ĐỘNG Ý NGHĨA TỪ THIỆN

Nhóm “Thiện nguyện Thiện Tâm” thành lập năm 2012, đến nay có 200 thành viên, mục đích ban đầu thành lập nhóm là hướng tới trợ giúp người già neo đơn, trẻ em mồ côi, những hoàn cảnh khó khăn… Khi nhận được thông tin về một trường hợp cần ...

Read More »