Home / Công tác truyền thông – Thanh thiếu niên (page 14)

Công tác truyền thông – Thanh thiếu niên

Tổng kết 5 năm Chương trình phối hợp giữa Hội CTĐ – Sở GD&ĐT – Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về công tác thanh, thiếu niên CTĐ trong trường học, giai đoạn (2011 – 2015)

Ngày 28/12/2015, Hội CTĐ tỉnh – Sở GD&ĐT – Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức tổng kết Chương trình phối hợp giữa 3 ngành về công tác thanh, thiếu niên CTĐ trong trường học, giai đoạn (2011 – 2015). Đ/c Nguyễn Sao Kim – Phó Chủ tich Hội CTĐ ...

Read More »

Phiếu đăng ký tình nguyện viên CTĐ Việt Nam

  PHIẾU ĐĂNG KÝ TÌNH NGUYỆN VIÊN CHỮ THẬP ĐỎ VIỆT NAM   Họ và tên (*):   Giới tính:   Ngày/tháng/năm sinh (*):   Dân tộc:   Nhóm máu:   Địa chỉ email:   Điện thoại di động:   Điện thoại cố định: Nhà riêng:                             Cơ quan: Số Chứng ...

Read More »