Home / Công tác truyền thông – Thanh thiếu niên

Công tác truyền thông – Thanh thiếu niên

CÁC VĂN BẢN VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19

TẢI VĂN BẢN VỀ TẠI ĐÂY http://hoichuthapdohaiduong.com/wp-content/uploads/2020/08/1.pdf http://hoichuthapdohaiduong.com/wp-content/uploads/2020/08/2-1.pdf http://hoichuthapdohaiduong.com/wp-content/uploads/2020/08/3-2.pdf http://hoichuthapdohaiduong.com/wp-content/uploads/2020/08/4.pdf http://hoichuthapdohaiduong.com/wp-content/uploads/2020/08/5.pdf http://hoichuthapdohaiduong.com/wp-content/uploads/2020/08/6-3.pdf http://hoichuthapdohaiduong.com/wp-content/uploads/2020/08/7-1.pdf http://hoichuthapdohaiduong.com/wp-content/uploads/2020/08/8.pdf

Read More »