Home / Công tác truyền thông - Thanh thiếu niên / CÁC VĂN BẢN VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19

CÁC VĂN BẢN VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19

TẢI VĂN BẢN VỀ TẠI ĐÂY

http://hoichuthapdohaiduong.com/wp-content/uploads/2020/08/1.pdf

http://hoichuthapdohaiduong.com/wp-content/uploads/2020/08/2-1.pdf

http://hoichuthapdohaiduong.com/wp-content/uploads/2020/08/3-2.pdf

http://hoichuthapdohaiduong.com/wp-content/uploads/2020/08/4.pdf

http://hoichuthapdohaiduong.com/wp-content/uploads/2020/08/5.pdf

http://hoichuthapdohaiduong.com/wp-content/uploads/2020/08/6-3.pdf

http://hoichuthapdohaiduong.com/wp-content/uploads/2020/08/7-1.pdf

http://hoichuthapdohaiduong.com/wp-content/uploads/2020/08/8.pdf

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *