Home / Ban Tuyên Huấn (page 83)

Ban Tuyên Huấn

Phong trào hiến máu tình nguyện ở Tứ Kỳ

Phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) ở huyện Tứ Kỳ những năm gần đây phát triển mạnh mẽ, thu hút nhiều tầng lớp nhân dân tham gia… Năm 2008, lần đầu tiên huyện Tứ Kỳ tổ chức HMTN. Dù gặp không ít khó khăn, nhất là việc nhiều người ...

Read More »